Monday, 26 November 2012

Pecahan


  1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan

  •  kawasan berlorek (1) di atas merupakan 1/4 daripada seluruh bulatan.
  • 1/4 disebut satu per empat


  • kawasan berlorek (2) di atas merupakan 2/4 daripada seluruh bulatan.
  • 2/4 disebut dua per empat 


  • kawasan berlorek (3) di atas merupakan 3/7 daripada keseluruhan bulatan
  • 3/8 disebut tiga per lapan


  1. 2. Perbandingan pecahan

      lebih besar daripada    
Tambah dalam Lingkungan 1000 NotaØ  LANGKAH 1       :           Tambah sa
Ø  LANGKAH 2       :           Tambah puluh
Ø  LANGKAH 3       :           Tambah ratus


Ø  Menambah tanpa mengumpul semula

Ayat matematik     :           325 + 412      = 737

Bentuk lazim             :               3  2  5
                                                  + 4  1  2
                                                   7  3  7


Ø  Menambah dengan mengumpul semula

Ayat matematik     :           348 + 39        = 387

Bentuk lazim             :               3  4 8
                                                  +     3 9
                                                   3  8  7
Ø  Menambah tiga nombor

Ayat matematik     :           114 + 28 + 31 =173

Bentuk lazim             :           1  1 4                                 1  1  4                                      1  4  2
                                                    2 8        atau         +          2  8       kemudian          +      3  1
                                            +      3  1                                1  4  2                                      1  7  3
                                               1  7  3Nombor Bulat hingga 1000


 

     Nota


Ø  Nombor Bulat hingga 1000

1.      100 ---------------> 10 -----------------1
2.      200 ---------------> 20 ----------------->  2

Ø  Nilai Tempat

                        1473

1          = Ribu
4          = Ratus
7          = Puluh
3          = Ribu


Ø  Susunan nombor mengikut tertib menaik

Nombor kecil ----------------------------------------------> Nombor besar

107 ----------->  110  ----------->  125  ----------->  350 ------------> 702 ------------> 1000Ø  Susunan nombor mengikut tertib menurun

Nombor besar ---------------------------------------------> Nombor kecil

550 ----------> 380 ----------->  312 -----------> 280 -----------> 220

soalan matematik

JABATAN PELAJARAN MELAKA
Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi
Matematik Tahun2
Nama:___________________________
Tarikh:____________________________


 Lengkapkan yang berikut.

        
            A.   1 6      ,_____ , ____  ,   1 1 9    , _____  ,   _____         

B          B .    7 8 0   ,7 8 2  , ____  ,   _____  ,  _____  ,   7 9 0           

            C.  ____    ,1 3 0  , 1 4 0 ,   _____  ,  _____  ,  _____Padankan nombor pada kad dibawah  dengan perkataan yang betul.                                                                                                                                      
456           =                                              =          Lapan ratus  dua

111           =                                              =          Empat ratus lima puluh enam

820           =                                              =          Enam ratus Sembilan puluh

690           =                                              =          Seratus sebelas

802           =                                              =          Lapan ratus dua puluh               


Tuliskan simbol

1.      Meter                   -           __________                2. Milliliter    -    _____________
2.      Sentimeter          -           __________                4. Kilogram -    ______________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Padankan 


*        RUMAH
*        PENSEL
*        BUKU                                                         =          SENTIMETER
*        PINTU                                                       =          METER
*        PEMADAM PENSEL
*        PAPAN HITAM


Tunjukkan simbol ‘darab’ , ‘bahagi’ dan ‘sama dengan’ dalam  kad  dibawah

6 X 10 = 60

8 ÷ 4   = 2
  
A.    Bulatkan simbol yang betul.

1.            X          =          Tambah        /          Darab            /          Tolak
2.             ÷         =          Tolak              /          Darab            /          Bahagi
3.            =          =          Bahagi          /          Tolak              /          Sama dengan 
  
1.      Apakah warna duit  RM 50
            
o   Merah

o   Kuning

o   Biru

1.      Apakah warna duit  RM 100
             
o   Hijau

o   Ungu

o   Merah

2.      Apakah nilai yang terdapat pada wang kertas di atas?
            
o   RM 5

o   RM 50

o   RM 10

2.      Apakah nilai yang terdapat pada wang kertas di atas?
            
§  RM 10

§  RM 1

§  RM 100
3.      Apakah simbol mata wang Malaysia?
            
o   S$"

o   RM


3.      Apakah nilai wang di atas dalam perkataan.
            
§  Sepuluh  ringgit

§  Seratus  ringgit

§  Lima ringgit 

4.      Gambar siapakah yang tertera di atas wang RM50?

o   Yang DiPertuan Agong Yang Pertama

o   Tun Dr.Mahathir Mohammad

4.      Wang di atas wang syiling atau kertas?


_______________