Wednesday, 21 November 2012

PELAN PENGAJARAN (RPH)

3.0          PELAN PENGAJARAN
                3.0.1       Jadual Penentuan Isi Kandungan Pelajaran
Mata Pelajaran    : Matematik Tahun 1
Topik                                      : Nombor Bulat Hingga 100
UNIT
PENGETAHUAN
KEMAHIRAN
( RPH 1 )
UNIT 1
NOMBOR BULAT HINGGA 100
FAKTA
KONSEP
GENERALISASI
KOGNITIF
PSIKOMOTOR
SOSIAL
1.2 Menamakan dan menentukan  nilai.
(i) Menamakan nombor hingga 100.
(i) Menamakan nombor hingga 100:
(a) Membilang objek dalam kumpulan.

(b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.

(c)membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.
Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
Membilang  objek yang terdapat di dalam bilik darjah.
Kerjasama, berdisiplin,
 tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.

3.1           RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Tarikh/ Hari :  17 Okt 2012 / Rabu                     Masa : 9.15 – 10.15 pagi
Kelas      :  1 Ibnu Khaldun                                 Bil. Pelajar : 20 orang
M/Pel      :  Matematik                                                         
Tajuk      :  Nombor Bulat Hingga 100
Objektif :  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh:
     i.  menamakan nombor hingga 100 secara:
                    a)        Membilang objek dalam kumpulan.
b)       Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
c)        Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
d)       Menamakan angka.

 Pengetahuan Sedia Ada :
a)       Menyatakan kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit.
b)       Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
c)        Membentuk pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.
          
Konsep                  :  Menamakan nombor hingga 100.
Bahan                    :  Coklat roka, kad gambar, kad nombor, lembaran kerja, lagu “Nombor trek tek tek”..
Nilai                        :  Bekerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, barani, teliti, bertanggung jawab dan yakin diri.

Kemahiran            :  Menamakan nombor hingga 100 secara:
                    a)        Membilang objek dalam kumpulan.
b)       Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
c)        Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
d)       Menamakan angka.
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
(5 minit)
Menamakan nombor hingga 100.1.i. Guru memberitahu tajuk pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut.

1.ii. Guru menyanyikan lagu dan membimbing murid-murid menyanyikan lagu ‘Nombor trek tek tek’.
(ulang aktiviti di atas).

2.i  Guru menunjukkan kad imbasan nombor 1-9.

2.ii. Guru mengajukan soalan.
(ulang aktiviti di atas dari nombor 1 hingga 9).
1.i. Murid bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari tersebut.

1.ii. Murid menyanyikan lagu ‘Nombor trek tek tek’ beramai-ramai.

2.i  Murid membuat pemerhatian terhadap nombor yang dipamerkan.  

2.ii. Murid mengangkat tangan dan menyatakan nama nombor.
-Menarik perhatian murid.

-Penjanaan Idea.i. Apakah nama nombor ini?

Nilai:
-bekerjasama,
peka, yakin.

Ganjaran: pujian.

BBM: lagu, kad nombor.
Perkembangan

Langkah 1
(9 minit )


Membilang objek dalam kumpulan.

1.i Guru menyediakan kad nombor 1 hingga 9 di dalam suatu bekas dan menerangkan cara-cara menjalankan aktiviti.

1.ii Guru memberikan ganjaran sebagai motivasi kepada murid.

(ulang aktiviti di atas dari nombor 1 hingga 9)
1.i Murid mendengar dengan tekun.

1.ii murid mencabut satu kad dari bekas tersebut. 

1.iii  Murid sebut dan tunjukkan  nombor tersebut kepada kelas.

1.iv  Murid mengambil, mengira dengan kuat dan memasukkan roka ke dalam bekas kosong mengikut bilangan nombor.
-Menerang
-Penjanaan Idea,
-Pemerhatian dan Analisis.
i. Lihat nombor, sebut  dan kira bilangan roka berdasarkan kad yang kamu cabut?
ii. Cukup bilangannya, kelas?
iii.  Betul jawapannya, kelas ?

Ganjaran: roka dan pujian.
Nilai: -teliti, tertib,-mengira dengan tepat dan betul.
BBM: kad nombor, roka
Langkah 2
(7 minit)

Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih       atau kurang satu hingga sembilan.
1.i  Guru menunjukkan dua  nombor.

1.ii  Guru menerangkan nombor lebih 1 atau kurang 1.
1.iii  Guru menyoal dan meminta murid menentukan  nombor yang lebih 1 atau kurang 1.
(ulang aktiviti di atas dengan nombor yang lain)

1.iv  Guru mempelbagai
kan strategi dengan menggunakan bahan maujud (roka) untuk memperkukuh
kan kefahaman murid.
1.i  Murid membuat pemerhatian.

1.ii  Murid menentukan nombor lebih 1 atau kurang 1.

1.iii Murid    menentukan nombor lebih 1 atau kurang 1 dengan menggunakan kad nombor.

1.iv  Murid menentukan nombor lebih 1 atau kurang 1 dengan menggunakan bahan maujud (roka).

-Menilai

i. No 2 lebih 1 atau kurang 1 daripada no 1?

-No 3 lebih 1 atau kurang 1 daripada no 2?

-No 3 lebih 1 atau kurang 1 daripada no 4?

Nilai: Yakin diri.

Ganjaran: roka dan pujian.

BBM: kad nombor, roka.
Langkah 3
(10 minit)

Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.1.i  Setiap kumpulan diberi 1 set kad nombor 1-9.

1.ii Guru menyediakan 1 set kad gambar mewakili bilangan nombor di dalam sebuah bekas.

1.iii  Guru menerangkan cara-cara menjalankan aktiviti.

.


1.i  Murid membentuk 3 kumpulan.

1.ii  Ketua kumpulan mengagihkan nombor di kalangan ahlinya.

1.iii  Seorang murid tampil ke hadapan kelas dan menyabut 1 kad.

1.iv  Murid membilang gambar yang tertera dan menayangkan kepada kelas sambil menyebutkan bilangan gambar tersebut.

1.v  Wakil setiap kumpulan akan mengangkat kad nombor mewakili bilangan gambar yang tertera.
-Sintesis idea

-Pengukuhan kefahaman murid.

Ganjaran: roka dan pujian.

i. bilang dan sebutkan nombornya.

ii. paparkan nombor yang betul mewakili bilangan objek yang ditunjukkan.

Nilai: Bertanggung
Jawab, bekerjasama, berani.

BBM: Kad nombor, kad gambar.
Langkah 4
(16 minit )
Menamakan angka
1.i  Guru menyediakan 1 set kad gambar di dalam bekas.

1.ii  Guru menerangkan cara-cara aktiviti dijalankan.

1.iii  Guru menyabut 1 kad dengan pantas dan menayangkan
nya kepada kelas.

2.i  Guru mengedarkan Lembaran Kerja dan meminta murid menjawab soalan yang diberikan.
(LAMPIRAN A & B)

2.ii Guru membimbing murid yang lemah.
1.i  Murid mengangkat tangan untuk menjawab soalan spontan.

1.ii  Murid yang berjaya menjawab dengan betul diberi ganjaran.


2.i  Murid menjawab soalan di lembaran kerja. (2 jenis lembaran kerja) dengan dibimbing oleh guru.-Peneguhan
-Pelaksanaan

-persaingan sihat.

-Amalan berterusan

Ganjaran: roka dan pujian.

Nilai: peka, pantas, berdisiplin, teliti.

BBM: kad gambar, roka dan Lembaran kerja.
Penutup
(3 minit 25 saat)
Rumusan
1.i  Guru mengumpulkan kembali lembaran kerja.
2.i  Guru meminta murid menyanyikan lagu “’nombor trek-tek tek’ bersama-sama.
1.i  Murid menghantar lembaran kerja.
2.i  Murid menyanyikan lagu “’nombor trek-tek tek’ bersama-sama.(ulang)
Nilai:
berdisiplin, bekerjasama.
BBM: lembaran kerja, lagu.

No comments:

Post a Comment