Monday, 26 November 2012

Tambah dalam Lingkungan 1000 NotaØ  LANGKAH 1       :           Tambah sa
Ø  LANGKAH 2       :           Tambah puluh
Ø  LANGKAH 3       :           Tambah ratus


Ø  Menambah tanpa mengumpul semula

Ayat matematik     :           325 + 412      = 737

Bentuk lazim             :               3  2  5
                                                  + 4  1  2
                                                   7  3  7


Ø  Menambah dengan mengumpul semula

Ayat matematik     :           348 + 39        = 387

Bentuk lazim             :               3  4 8
                                                  +     3 9
                                                   3  8  7
Ø  Menambah tiga nombor

Ayat matematik     :           114 + 28 + 31 =173

Bentuk lazim             :           1  1 4                                 1  1  4                                      1  4  2
                                                    2 8        atau         +          2  8       kemudian          +      3  1
                                            +      3  1                                1  4  2                                      1  7  3
                                               1  7  31 comment: